Rendkívül hálás és ezzel együtt megterhelő feladat is egy ilyen múlttal rendelkező brandhez hozzányúlni. Ugyanakkor álszentek sem szeretnénk lenni: szakmailag talán nem is kívánhat nagyobb feladatot egy ügynökség, mint éppen egy ekkora örökséggel rendelkező klienssel együtt dolgozni. Van múltja, jelene; van tehát, amihez visszanyúlni, amihez viszonyítani, és amiért a jövőképen dolgozni. Egyszerre felemelő és nyomasztó ennek a történetnek a részévé válni.

MISSZIÓ A kolozsvári Napsugár Kiadó számára egy olyan rebrandet álmodtunk meg, ami nem csupán a vizuális identitás felfrissítéséről szólt, hanem amely a lapok gyökereihez visszanyúlva letisztázza annak piaci helyzetét, működését, hangját és megjelenését a gyermekirodalmi lapok kategóriájában.

MEGOLDÁS A Napsugárban és a Szivárványban mindig is Erdély kortárs művészei, kultúránk meghatározó alakjai közöltek – munkánk során is az általuk teremtett írott és vizuális nyelvet tekintettük kiindulópontnak. Abban hiszünk, hogy minőségi kreatív munkáról akkor beszélhetünk, ha megértjük azokat a művészi döntéseket, amelyek a Napsugár Kiadó lapjainak arculatát a kezdetektől alakították. A legnagyobb hiba talán az lett volna, ha ettől az arculattól teljesen eltérünk; alakítani és frissíteni azonban lehet, sőt: időnként szükségszerű is. Ezt tekintettük feladatunknak.

EREDMÉNY Az igény arra, hogy ilyen gyermekirodalmi lapok létezzenek, már az 1956-os évben megszületett. 1957-ben létre is jött a Napsugár, és beköltözött az iskolákba, meg persze a gyerekek otthonaiba. Később aztán, noha a piaci változások folyamatosan alakították a lapok arculatát, a kreatívok egyszer sem tévesztették szem elől azt az örökséget, amivel ezek a lapok rendelkeznek. Ezt az örökséget tartottuk mi is kiemelten fontosnak – igazítva a 2020-as évek igényeihez. Ma, amikor a digitális térben – és nem csak – dübörgő vizuális zaj ennyire erős, papíralapú hordozókon dolgozni nem kis kihívás A zajból mégis kitűnni talán úgy lehetséges, ha kicsit visszahúzzuk az idézőjeles hangerőt, és letisztult formákkal, elrendezéssel, színekkel stb. próbálunk kiemelkedni.

A PROJEKT Amikor a Napsugár Kiadó vezetősége 2020-ban megkeresett minket, a következő évben megjelenő Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi folyóiratok lapterveinek felfrissítése volt az elsődleges cél. Olyan megjelenést akartak, amely a jelenben uralkodó hatalmas vizuális zajból kiragadja a lapokat, és visszahelyezi azokat a gyermekek könyvespolcaira.

A tanítókkal fenntartott folyamatos kapcsolatnak köszönhetően a kiadó első kézből értesül minden olyan változásról, amely a Napsugár és Szivárvány lapok kategóriájában történik. Ennek eredményeképpen azt láttuk, hogy a többi piaci szereplő az egyre színesebb, villogóbb kiadványokat helyezi előtérbe, ezeket azonban egymás mellé helyezve nehéz megkülönböztetni. Velük szemben a Napsugár Kiadó célja az volt, hogy a kiadványaik mint Erdély első gyermekirodalmi lapjai továbbra is igaz értéket képviseljenek, hasábjain kortárs művészek kapjanak helyet, nem utolsósorban pedig, hogy a gyermekek képzelőerejét a Napsugár és a Szivárvány folyamatosan gazdagítsa.

BRAND-STRATÉGIA Kiemelten fontos megérteni a lapok kategóriájának változásait. Miért vásárolnak többen egy ilyen típusú lapot? Esetleg miért nem vásárolják azt? Milyen tartalomtípusokat ajánlanak mások? Melyek azok a tartalmak, amelyek bár korábban megjelentek, mára vagy megszűntek, vagy csak alkalmanként jelennek meg.

Sok tényező befolyásolja egy ilyen lap működését, éppen ezért egy ekkora brand esetében a legfontosabb megismerni és megérteni a működési mechanizmusokat.
Ennek legjobb eszköze egy mélyreható felfedezési workshop volt.

A megtartott workshop során nemcsak a kiadó alapértékeit ismertük meg, hanem megvizsgáltuk a versenytársakat, a célcsoportot, a fogyasztói viselkedést stb. Ezt követően könnyebb volt stratégiában gondolkodni, hiszen a meghatározott célok elérése már tiszta volt: „Olyan lapot szeretnénk, amit a gyerekek örömmel olvasnak. Olyat, amely felkelti a kíváncsiságukat, fejleszti az ízlésüket meg a fantáziájukat, és megszeretteti velük az irodalmat.”

VIZUÁLIS IDENTITÁS A fenti tételmondat mindent meghatározott: vissza kell adni a folyóiratokat a művészeknek és a gyerekeknek. Minden vizuális sallangot el kell távolítani. Olyan szövegeknek, illusztrációknak kell helyet adni a Napsugárban és a Szivárványban, amelyek a megfogalmazott célunkat erősítik.

Megismerve a kategória vizuális nyelvi sajátosságait úgy döntöttünk, hogy a minimalizmus felé nyitunk. A sok minta, kitöltő effektus stb. helyett beszéljen az átláthatóság, a fehér alap. Erre bármi építhető, és ez megadja azt az eleganciát, amely az olyan típusú tartalmaknak jár, amelyeket a Napsugár Kiadó a lapjaiban megjelentet. Letisztult formák, átlátható struktúra, markáns vizuális kódok, sok-sok illusztráció, játékos szövegek, gyermekversek.

LAPTERV A meghatározott vizuális nyelv előrevetítette úgy a laptervek, mint a weboldal megjelenítését. A lapok esetében a jól átlátható struktúra sokat segített, hiszen így könnyen el tudtuk helyezni a szövegeket és az illusztrációkat. A fölösleges vizuális zajokat megszüntettük. A workshop során sikerült meghatározni azokat a vizuális kódokat, amelyeket használni akartunk: színek, formák, hangulatok, betűcsaládok stb.

A lapok megjelenésénél a fő hangsúlyt a nyitott terek kapták. Erre alapoztunk. Legyenek a lapok nyitottak, ne zárjuk be a látványt szegélyekkel, mintákkal, egyéb kitöltőelemekkel. Azért, hogy átláthatóbb legyen, mikor mit olvasunk éppen, a tartalmi struktúra is színkódokat kapott.

A teljes folyamat alatt nem veszítettük szem elől az 1960-as éveket sem, amikor a lapok oldalain kevés szöveg mellett sok-sok illusztráció kapott helyet. Rengeteg ötletet merítettünk a lapok létrejöttének idejéből.

WEBOLDAL A laptervek mellett a kiadó weboldala is megújult. A weboldal vizuális nyelve ugyanazokat az alapértékeket követi, amelyeket a fent említett részekben kiemeltünk: átlátható, letisztult, fogyasztóorientált. Nem az volt a cél, hogy megteremtsük a lapok webes változatát, inkább annak kiegészítését, amely a jövőben helyet ad minden olyan digitális tartalomnak, amely kéz a kézben jár a folyóiratokkal.

A kulcsszerepet Csipike és Kószabósza kapta az oldalon, ők kalauzolnak végig bennünket a különböző menüpontokon, segítenek eligazodni. A weboldal részben a klasszikus értelemben vett webes felület, részben a Napsugár-közösség találkozóhelye, hiszen itt válik majd elérhetővé minden olyan tartalom, amely a felnőttek számára fontos lehet is.

Illusztrátornak brandet építeni igazi kihívás, hiszen ő már jól meghatározott irányok mentén építi saját vizuális világát. Ezeket a vizuális döntéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert egy ilyen projekt éppen az önazonosságról, az önkifejezésről szól.
Üdvözlünk a miszlik világában!

Misszió Egy ilyen projekt legfontosabb eleme az önazonosság. Mivel vizuális művésszel dolgoztunk, nem használhattuk azokat a digitális megoldásokat, amelyeket korábban, más típusú klienseinknél. A legnagyobb feladat a kézi rajz érzésének a visszaadása volt – a brand, a vizuális identitás, kommunikációs stílus stb. által.

Megoldás Mi jellemzi a miszlik világát? Melyek azok a pillérek, amelyekre egy ilyen brand építhető? Mit gondol a kliens, ő mire szeretné a hangsúlyt fektetni? Ez a projektünk a folyamatos kérdezésről szólt, mert éreztük, hogy a stílus mindent meghatároz. A miszlik-hangulatot kellett visszaadnunk a munkánk által.

Eredmény Kézi rajz kollázstechnikával. Ezt visszaadni a digitális térben nagyon nehéz. A digitalizáció ilyen esetben butít, tömörít, nem érzékelteti azt a részletgazdagságot, amelyet a papír. A munkafolyamat végére azonban sikerült megtalálni azt a középutat, amely megtartja mindazokat az értékeket, amelyeket a workshopok során felfedeztünk, nem utolsósorban pedig segíti a miszliket a kategóriáján belül labdába rúgni.

A PROJEKT Egy kreatív szakember az önkifejezésnek számtalan módját választhatja. Ezek közül az illusztráció, a képi kommunikáció az egyik, ha nem a legfontosabb kifejezőeszköz. Hatalmas kihívás, amikor a kliens úgy dönt, hogy csak egy bizonyos stílust használ, hiszen az illusztrátori paletta egyébként rendkívül széles. Használhatna papíralapú megoldásokat, keverve digitális eszközökkel, vagy csak digitális megoldásokat. Akkor azonban mi különböztetné meg a kategórián belül a versenytársaitól? A miszlik, ahogy a neve is jelzi, papíralapú illusztrációkkal dolgozik, még pontosabban: ezek kézi rajzok kollázstechnikával. És ez az egyedi miszlik-stílus volt leginkább az, ami a mi érdeklődésünket is felkeltette.

BRAND-STRATÉGIA Azt gondolnánk, hogy az illusztrátor feladata rendkívül egyszerű. A felkérések érkeznek, ő illusztrál. És kész. Azt is mondhatnánk: egész nap csak rajzolgat. A brand-stratégiai workshop alatt azonban mi ennél részletesebben meg akartuk érteni, hogy milyen mozgatóerők vannak az illusztrátori munka hátterében. Honnan jön az ötlet? Honnan jön a kivitelezési döntés? Kinek szól a munka? Milyen a viszony a készítő és az elkészült illusztráció között? Egy ilyen brandet lehetetlen lenne úgy építeni, hogy ne követnénk végig a kreatív-folyamatokat. Az illusztrátor munkájában minden ecsetvonásnak, kontúrnak, szösznek jelentése van, ezért minden vizuális döntés, amit mi meghozunk, szintén következményekkel jár. A stílus tehát tényleg meghatároz. Úgy lehet erős brandet építeni, hogy minden összetevő, minden sarokkő, minden pillér kiválasztásának oka számunkra kristálytiszta – legyen az kategória, célcsoport, név stb.

NAMING A stílus meghatározza a nevet is – bár ahogy a korábbi klienseink esetében, itt is többtucatnyi névötlettel dolgoztunk. Érdekes érzés, amikor a sok-sok név közül már az elején kitűnik a későbbi végleges, dönteni azonban az elején még nem lehet, mert végig kell vinni a módszertant, le kell ellenőrizni a különböző változókat. DE!, felemelő érzés, amikor a intuíció és az eredmények megegyeznek.
miszlik. Kézi rajz kollázstechnikával.
Benne van minden.

LOGÓ A logó megtervezésén sokat gondolkodtunk. Rengeteg kategória-társat végignéztünk, elemeztünk. Megnéztük, ki mit gondol illusztrátorként önmagáról, milyen jel reprezentálja őt leginkább. Végül arra jöttünk rá, hogy ebben az esetben a jel a művész maga. Ő az, aki a világot formálja. Ő az, aki az irányt meghatározza. És mivel ez a projekt a „gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek” szól, úgy döntöttünk, hogy az illusztrátor saját gyerekkori fényképeiből dolgozunk – csak kicsit másképp.

VIZUÁLIS IDENTITÁS A brand vizuális nyelvhasználatát teljesen meghatározza az illusztrátor saját stílusa: kézi rajz kollázstechnikával.

Bontsuk ezt két részre:

1. A papíralapú kézi rajz nagyon erős és részletgazdag. Ezt nem lehet megúszni és végképp nem szabad lebutítani.
A digitális térben úgy kell visszaadni a kézi rajz hangulatát, hogy ne legyen hiányérzetünk.

2. A kollázstechnika meghatározza az illusztrációk megjelenítésének módját is. Ahogy a különböző rétegek egymásra tevődnek, létrejönnek olyan felületi megoldások, amelyek egyedivé teszik az egész látványt: árnyékok, formák rajzolódnak ki.

A logotípia: a logotípiaként használt betűtípus a kliens gyermekkori kézírásának digitalizált változata. Ez nemcsak játékosságot kölcsönöz a brandnek, de személyessé is teszi azt. Rá építünk, hiszen ő az, aki meghatározza a miszlik-brand világát.

Az egyik legnagyobb kihívást a logó sötét felületekre való változatának elkészítése jelentette. Annak érdekében, hogy a logó sötét felületeken is használható legyen, nem volt elégséges a színcsere, hanem teljes invertálást kellett végezni, azaz az eredeti logó kitöltetlen részeit festettük ki.

Az illusztrációk digitalizálásánál a legfontosabb cél az volt, hogy minél inkább visszaadjuk a kézi rajz sajátosságait. A digitalizált rajzok a későbbi platformbővítésnél használhatóak.

TÁRSASJÁTÉK: KURBLI A közös munka lezárásaként társasjáték-fejlesztésbe kezdtünk, íme a Kurbli:
A Kurbli a játszva-mozogva tanulás, vagyis az edu-kinesztetika szellemében megalkotott kártyajáték. A pakliban található huszonhat különböző gyakorlat célja, hogy a jobb és a bal agyféltekénket szinkronizálja, azaz hogy elősegítse a teljes aggyal való tanulást. Ezáltal a Kurbli elsősorban az olvasási, írási és tanulási készségünket fejleszti, mindemellett pedig kreatív gondolkodásra ösztönöz.


A
Kurbli bárhol játszható, az iskolában is. Ha egy pedagógus a gyerekek tanulási nehézségeire kreatívan szeretne figyelni, próbálja ki velük a kurblizást.


Örömteli kurblizást kívánunk!

Eljött az idő letenni a telefonokat, kiszakadni a betondzsungelből. Együtt lélegezni a természettel, rácsodálkozni a hegyekre, völgyekre, folyókra, és megtapasztalni, hogy a nyaralás nem csak külföld vagy a tenger. Légy jelen. Engedd, hogy a vadon megérintsen!

Misszió Olyan márka létrehozásán dolgoztunk, amely a kategóriáján belül nem csupán kikapcsolódási lehetőségeket akar biztosítani, hanem annál jóval többet. Ember- és családközpontú, élménydús lazítást biztosít a természetben – technikamentesen. Légy jelen. Engedd, hogy a vadon megérintsen!

Megoldás Célunk az volt, hogy megtaláljuk azokat a sarokköveket, amelyekre építhető a Krosslanders-világ. Az alapítók túra-elképzelései között három fő domborzati forma szerepelt: hegyvidék, folyópart és dombvidék. Ezek textúrájára, érzésvilágára épült nemcsak a vizuális identitás, hanem a márka minden összetevője is.

Eredmény Az általunk létrehozott vizuális identitás, kommunikációs stílus és forma arra törekszik, hogy a fogyasztókat kiszakítsa a város betondzsungeléből.

A PROJEKT Amikor először hallottunk a Krosslanders-alapítók terveiről, a kérdésünk rögtön az volt: miben fog ez a vállalkozás különbözni a kategórián belül működő versenytársakétól? Aztán, ahogy közelebb kerültünk a projekthez, egyértelművé vált számunkra, hogy itt nagyon erős család- és fogyasztóorientált szolgáltatásrendszerről beszélünk, amelyet a következő célok vezérelnek: kiszakadni a betondzsungelből – technikamentesen! Hegyen, völgyön, vízen keresztül barangolni, újra felfedezni az érzést, amikor nem cseng a telefon, nem fúrnak a szomszédban, hanem önmaguk lehetünk, együtt lélegezve a természettel. Az ötlet tökéletes, a szakmai ismeret adott, a mi feladatunk pedig az volt, hogy ennek megfelelő csomagolást találjunk.

BRAND-STRATÉGIA A felfedezési és stratégiai fázisban a célunk az volt, hogy minél részletesebben megismerjük a projektet. Szabaduljunk meg minden rétegtől, ami felesleges, és találjuk meg azokat az alapköveket, amelyekre építhetünk. Adjunk választ, nemcsak mi, hanem a kliens is az egyértelmű és a még meg nem fogalmazott kérdésekre is.
Tisztán kellett látnunk minden összetevőt: miben különbözünk, jelentőségteljes-e ez a különbség, kikhez szólunk, milyen hangnemben, milyen nyelvhasználatot alkalmazva? Meg kellett ismernünk a fogyasztók szokásait, magatartásait, hovatartozását. A végcél az volt, hogy a megfelelő stratégia mentén ezt a sok réteget újra felépítsük.

NAMING A név a legfontosabb marketingeszköz. Fontosabb, mint minden utólagos kommunikációs aktus. Ha a név nem jó, semmi értelme az egész munkának. A Krosslanders esetében a névadási folyamat több fordulón keresztül bő egy hónapot vett igénybe. Több mint száz névlehetőség közül választottunk. Figyelembe vettük mindazokat a jellegzetességeket, amelyeket a stratégiai fázis során felfedeztünk. A név kompakt kellett hogy legyen. Könnyen kiejthető és kifejező, barátságos a fülnek. Ismerősen hangzó, de nem elhasznált. A szótagszám szintén számított.
Célül tűztük ki, hogy magába foglalja a három alappillért, amelyek a brand vizuális identitásában is megjelennek.

VIZUÁLIS IDENTITÁS

LOGÓ A logó megtervezésénél a fő szempont az volt, hogy a szolgáltatásból induljunk ki, de kerüljük a konkrét ábrázolást. Olyan szimbólumban gondolkodtunk, ami – a túrajelzésekhez hasonlóan – egyszerű és a brand értékeit képviseli. A Krosslanders-logó a térségünkben jellegzetes domborzati elemekből inspirálódott.

A hegy, a völgy és a folyó – hármas egységet alkotva – reprezentálja a márkát.

A képi világ, a kategórián belül megszokott színes természetfotóktól eltérően, az Ansel Adams védjegyeként ismert fekete-fehér, kontrasztos természetfotókra épül. Ez a vizuális nyelv teljesen új szemszögből láttatja a természetet, és erősíti a brand által képviselt értékeket.

A fekete-fehér természetfotók markánsságát jól kiválasztott színekkel ellensúlyoztuk. A főszínként használt sötétzöldet a mentazöld egészíti ki. Az ezek mellett megjelenő fehéret pedig a természetben inkább fellelhető törtfehér árnyalatban használtuk.

A logotípia: A Nexa Rust Sans Black vonalvezetése a természetben is jelenlévő egyenetlenséget hivatott visszaadni. A címek esetében a Barlow Extra Boldot használtuk, amely merészséget kölcsönöz a brand számára. Ezt ellenpontozva választottuk a Fira Sans-betűtípust, amely az egyszerűségével teret enged annak, hogy a képi világ továbbra is hangsúlyos maradjon.

A Krosslanders különböző típusú túrázási lehetőségeket biztosít az érdeklődők számára: többek közt gyalogtúrákat, biciklitúrákat, kajakozást. Annak érdekében, hogy a fogyasztó különbséget tudjon tenni a különböző túratípusok között, a Krosslanders számára saját piktogramrendszert hoztunk létre, vizuálisan kódolva az adott túra jellegzetességét.

WEBOLDAL A közös munka utolsó fázisa a weboldal designjának elkészítése volt. A weboldalon a Krosslanders filozófiája mellett fontos szerepet kapott a már említett túratípusok helyszíneinek megjelenítése – képekkel, adatatokkal, elérhetőségekkel. Kiemelt helyet kaptak továbbá a jövőben megszervezésre kerülő események, hiszen a csapat nem titkolt szándéka, hogy az újabb és újabb közös élmények egy igazi Krosslanders-közösséget hozzanak létre.

A lakberendezési döntések során mindig szükség van egy olyan szakmai partnerre, akire bátran rábízhatod a kivitelezést is. Néhány hónapig mi is betekinthettünk ebbe a világba, köszönjük!

Misszió Az Ildisign számára egy olyan márka építése volt a cél, amely a jellegzetességei által kiemeli és megerősíti annak jelenlétét a helyi lakberendezési és belsődizájn picon.

Megoldás A vizuális identitás megalkotása során nagy hangsúlyt fektettünk a kliens által fontosnak tartott szimbólumokra, szem előtt tartva a szolgáltatás szegmenst amiben a brand működik. A színpaletta és a színátmenetek a brand egyediséget és az általa képviselt minőségi munkát hivatott kifejezni.

STRATÉGIAI WORKSHOP Az első találkozót követően megtartottuk brand-stratégia workshopot, amely során letisztáztuk mindazokat a kérdéseket és döntéseket, amelyekkel a kliens hozzánk érkezett. A négy órás workshop során közösen megvizsgáltuk, hogy a választott név képes-e felölelni mindazt a széles szolgáltatáspalettát, amit a kliens szeretne, továbbá tiszta képet kaptunk a márka erősségeiről és gyengeségeiről. Felvázoltuk a célcsoport-kategóriákat és meghatároztuk azokat az irányvonalakat, amelyek mentén a brand épülhet.

A brand-stratégia workbook alapján elkészítettünk négy stylescape-et. A stylescape-ek leginkább a moodboardokra hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy jól meghatározott szerkezetre épülnek, valamint nem csak vizuális elemeket tartalmaznak. A stylescape-ek adják a brand vizuális identitásának alapját.

VIZUÁLIS IDENTITÁS Két stylescape fúziójából létrejött végleges irányvonal alapján kezdtük el a vizuális identitás kialakítását. A kliens számára fontos szimbólum, az elefánt – amely az erőt szimbolizálja – központi helyet kapott a koncepcióban. Végül teljesen ebbe az irányba mozdult el a márka vizuális identitása.

Az Ildisign szolgáltatásaiban az egyedi választófalak gyártása mellett a belsődizájn és a tervezés is szerepel. Ezt figyelembe véve a végleges logó a műszaki rajz jegyeit hordozza, szem előtt tartva az elefánt-motívumot is.

A vizuális identitás sötét alapra épülő színpalettája, valamint a logó és a kiegészítő elemek esetében használt színátmenet, a brand egyediséget és az általa képviselt minőségi munkát hivatott kifejezni.

A tipográfiában használt Concord betűcsalád az Art déco irányzatot idézi. A betűtípus erőssége a vonalvezetésében rejlik, a vastag és vékony vonalak váltakozásában. A címben használt vastag és a szövegben használt vékony betűtípus szintén erre az erősségre épít.

Felemelő érzés olyan projekten dolgozni, amely nekünk is segített megérteni, hogy miért fáj a hátunk munka közben, és mit tehetünk ellene.

Misszió Olyan emberközpontú brand építése, amely visszatükrözi mindazt a szakértelmet, törődés és kedvességet, amelyet a kliensek tapasztalnak.

Megoldás A vizuális identitás formavilága a három fő szolgáltatástípusra épül, odafigyelve arra, hogy a brand színvilága is visszatükrözze a szakterületet, amelyben az Aprophysio működik.

Eredmény A vizuális identitás és a kommunikációs stratégia eredményeként az emberek bizalommal veszik igénybe az Aprophysio szolgáltatásait.

A PROJEKT Az Aprophysio projekt egy hatalmas kihívás volt számunkra. Nem csak azért mert ez volt az első nagyobb projekt, amit elvállaltunk, hanem a megrendelő által nyújtott szolgáltatás miatt is. Szeretünk olyan projekteken dolgozni, amelyekben mi is hiszünk. Az Aprophysio emberközpontú, az emberek megsegítésére fókuszáló szolgáltatás, főbb tevékenységi területei a korai mozgásdiagnózis és mozgásfejlesztés, valamint a gyermek -és serdülőkori gerincdeformitások kezelése.

VIZUÁLIS IDENTITÁS Mivel a szolgáltatás az emberre fókuszál, ezért olyan vizuális identitást akartunk létrehozni, amelynek formavilága, színei elnyerik a fogyasztók bizalmát. A logó elkészítése során a márkanévből indultunk ki. A név egyszerű és személyes. Az alapító nevéből és a szakterület megnevezéséből épül fel.

Megszerettük ezt a nevet, és úgy döntöttünk, hogy egy olyan szöveg-logót hozunk létre, amely kellő figyelmet, komolyságot kölcsönöz a márkának. Az egyedi kezdőbetű, amelynek grafikai összetevői a három fő terápiás módszerre irányítja a figyelmet, kellő játékosságot ad a márkanévnek, míg a többi, talpas betű az előbb említett komolyságot, figyelmet, megbízhatóságot erősíti.

A színvilág a bőrszínekre épül. A narancsos, barnás, rózsaszínes árnyalatok közül, amelyek a bőr különböző felületein vannak jelen, végül egy lágy barackszín mellett döntöttünk. Ennek a használta egy fehér vagy sötétszürke felületen kellő láthatóságot biztosít.

Vizuális Tartalmak A fotók elkészítésekor elsődleges szempont a különböző terápiák bemutatása volt. Törekedtünk arra, hogy konkrét fejlesztési gyakorlatok alkalmával készüljeneket a képek, hogy egy reális képet nyújtsunk magáról a szolgáltatásról.

WEBOLDAL Az Aprophysio számára webdesignt és webfejlesztést is biztosítottunk. A weboldalon nem csak a terápiákról és az Aprophysio által biztosított szolgáltatásokról tudhatunk meg többet, hanem magukat a terapeutákat is megismerhetjük, ez nélkülözhetetlen bizalom kialakításához. Az oldal fejlesztése során elengedhetetlennek láttuk a tartalomkezelő rendszer (content management system, CMS) létrehozását, hiszen így maguk a szakemberek is könnyedén feltölthetnek új tartalmakat, aktuális események.

Kommunikáció Az Aprophysio a kliensekkel való kommunikációhoz két fő eszközt használ. A hagyományos print alapú hordozók segítségével, mint a szórólap, a fontosabb információkat ismerhetik meg szolgáltatást igénybe vevők. Az online térben használt kommunikációs csatorna pedig a hivatalos Facebook oldal, amelyen olyan tartalmak kerülnek megosztásra, amelyek közelebb hozzák a szolgáltatásokat, segítenek a bizalom kiépítésében, valamint a szolgáltatások magasfokú minőségéről kommunikálnak.

Becsempésztük Székelyföld ízvilágába az első igazi amerikai burger-brandet, amely odafigyel a fogyasztói gyomrára.

Misszió Bevezetni a székelyföldi gyorsételek piacára az első igazi amerikai burger brandet, amely csak helyi alapanyagokból készül.

Megoldás Stratégiai tervezés, piacelemzés és célcsoport szegmentáció. Olyan vizuális identitás elkészítése, amely visszatükrözi a brandstratégiában meghatározottakat.

Eredmény Jól pozícionált, erős branddé fejlődni képes márka, jellegzetes vizuális identitás.

A PROJEKT A Crunch csapata 2018 nyarán keresett meg minket, egy újonnan induló burgerező ötletével, amelyhez brand stratégiára, arculatra és a kommunikációs tevékenység kitalálására és menedzselérésre volt szükségük. Erősségük, hogy a csak saját receptek alapján készülő burgerekhez, salátákhoz és chipsz-krumplikhoz mindig friss alapanyagokat használnak.

BRAND STRATÉGIA Azt tűztük ki célul, hogy a megrendelővel közösen találjuk meg azt az alap jellemzőt, amelyre építhető egy ilyen brand. A helyi piac vizsgálata után rájöttünk, hogy az a típusú termék, amelyet a megrendelőnk akar értékesíteni elvétve van jelen. Inkább jellemző a vegyes, csak a fogyasztói igényeket kielégítő termékskála. Egy jól elkészített, karakteres termék kínálattal rendelkező vállalkozás, kiemelkedhet ebből a zajból. A fókusz a friss és helyi alapanyagokra helyeződött, ezt követi a saját receptek használata. A jó minőségű hús, a házi készítésű kecskesajt, a teljesen helyi termelőktől származó zsemle, zöldség, krumpli és szószok, mind hozzájárulnak a Crunch-burgerek, -saláták egyedi ízvilágához.

VIZUÁLIS IDENTITÁS A Crunch vizuális identitása modern és letisztult. Egyszerű, könnyen érthető. Néhány pillanat alatt dekódolható. Az alapformákat maguk a termékek adták. A vonalvezetést a név hangzása adja, crunch, vagyis ropog. A logó egy stilizált forma közepében a brand-név áll. Színhasználata szintén letisztult. Néhány alapszínt használtunk, amelyeket szintén maguk a termékek határoztak meg.

VIZUÁLIS TARTALMAK A vizuális tartalmak elkészítése során arra törekedtünk, hogy a termékek a lehető legtermészetesebb valójukban jelenjen meg. Fontos cél volt, hogy a termékfotók taste appeal szabályainak megfeleljenek: visual presetation of food meant to accentuate flavor details and build an appetite.

KOMMUNIKÁCIÓ A Crunch két fő csatornát használ. Az elsődleges a brand hivatalos Facebook oldala. Itt található meg minden olyan lényeges információ, amelyre egy fogyasztónak szüksége lehet. Elérhetőség, termékkínálat, programváltozások stb. A másodlagos csatorna a hivatalos Instagram oldal, ahol betekintést nyerhetnek a fogyasztók a háttérmunkákba, olyan vizuális tartalmakat találhatnak, amelyek további elköteleződést váltanak ki.

Sokféle hidat sokféle módon építhetünk, de csak akkor van értelme, ha közlekedünk rajta. - Kálmán Zsófia

Misszió Arculati facelift készítése, amely megtartja az előző vizuális identitás alapértékeit, de figyelembe veszi az aktuális design-megoldásokat.

Megoldás Olyan vizuális identitás építése, amely forma és színvilágában visszatükrözi a RMGYE filozófiáját, misszióját és az általuk szervezett rendezvények hangulatát.

Eredmény Egy jellegzetes vizuális rendszer, amely erősíti a RMGYE felismerhetőségét.

A PROJEKT A Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesületét 2004-ben hozták létre Kolozsváron. Célja a szakma népszerűsítése, a gyógypedagógiai ellátás minőségének javítása szakmai képzések, konferenciák szervezésével.

VIZUÁLIS IDENTITÁS A ház színes ablakokkal és mellette a szöveg típusú logót korábban olyan sok helyen használták már, hogy jobbnak láttuk nem lecserélni teljesen azt, hanem egy könnyed ráncfelvarrást végezni rajta. A korábban használt fekete alapszín, valamit a játékos, színes betűtípus lecserélése mellett, figyelmet fordítottunk, hogy az újnak tűnő logó lágy formákat használjon, hiszen ez jobban illeszkedik az egyesület alapelveihez. A színkavalkád lecserélése szintén hozzásegíti a befogadót a könnyebb dekódoláshoz.

A logó, valamint a betűtípus formája meghatározta a textúrák használatát is. A különböző rendezvény-plakátokon a képek mellett olyan színátmeneteket használtunk, amelyek mind hozzásegítenek a játékosság közvetlenség érezet létrejöttéhez.

Néhány hónapig mi is erdészek lehettünk, igaz ez egy másmilyen erdő volt.

A projekt A Pine Lines, a közösségi média erdészei. Céljuk hogy hatékonyabb kommunikációval, és jól meghatározott online csatornákon való reklámozással, a kliensei számára a leghatékonyabb célcsoport elérést bíztosítja.

Vizuális Identitás A Pine Lines vizuális identitása minimalista és letisztult. Az arculat megalkotásánál nagy segítség volt ismerni a főbb irányelveket, amelyekkel a megbízó azonosulni tud. Egyszerűség, letisztultság, természetközeliség. A találkozók során hamar rájöttünk, hogy a fenyő/fenyőerdő köré összpontosulnak a megrendelő elképzelései, mivel a fenyők ágai a piaci grafikonkhoz hasonlóan folyamatos növekedés/csökkenést szimbolizálnak.

A logóban használt formák, színek ezt a mozgást hivatottak megmutatni, ugyanakkor a fenyők és fenyőerdő sziluettjei is jól kirajzolódnak, ezeket figyelembe véve döntöttünk egy minimalista Line Art logó mellett.

Az arculathoz készítettünk egy weboldal designt is, amelynek funkciója a lehető legegyszerűbb módon mutatja be a szolgáltatás működését, valamint kapcsolati lehetőséget biztosít a potenciális megrendelők számára.

Önmagad megtalálása és megértése az egyik legfontosabb és legnehezebb feladat. A Valeo Art csapatával lehetőséged lesz az önkifejezés néhány formáját megismerni.

A ProjektA Valeo Art egy fiatalokkal foglalkozó egyesület, amely teret és támogatást ad olyan művészeti megnyilvánulásoknak, amelyek az egyesület támogatása nélkül nem jöhetnének létre. Céljuk felismerni, felkarolni és támogatni a fiatal tehetségeket, valamint workshopokat, kurzusokat, elméleti és gyakorlati képzéseket biztosítani nekik.

Vizuális Identitás A vizuális identitás létrehozása során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az elemek (logó, formák, színskála, textúrák) visszatükrözzék az egyesület tevékenységi területét. Az első vázlatok elkészítése során elhangzott Nyomot hagyunk szlogen, amely magába foglalja az egyesület alapvető (core) filozófiáját, segített a vizuális nyelv meghatározásában.

Az egyesület nemcsak átvítt értelemben használja ezt a szlogent, a tevékenységeik által valóban hátra szeretnének hagyni valamit a következő generációknak. Erre a szlogenre épült a végleges logó, amely egy egyedi, kézzel készített tintapaca, amely nyomot hagy a papíron.

A logó meghatározta a további vizuális elemeket is. Mivel az egyesület három állandó programmal rendelkezik (Fókuszban a tehetség, Legyen a zene mindenkié, SZÍN.folt), fontosnak tartottuk, hogy az arculatban is három jól elkülönülő, de mégis a közös vizuális nyelvet használó ikon és szín jelezze ezeket programokat.

Kreatív egyesületről lévén szó nem szerettük volna őket túlságosan keretek közé szorítani. Mivel eseményeiket legtöbb esetben plakátokon reklámozzák, létrehoztunk nekik három különböző plakátsablont, amelyek formavilága külön-külön a fent említett programokhoz csatlakozik, ezeken belül az egyesület tagjai szabadon helyezhetik el tartalmaikat.