Rendkívül hálás és ezzel együtt megterhelő feladat is egy ilyen múlttal rendelkező brandhez hozzányúlni. Ugyanakkor álszentek sem szeretnénk lenni: szakmailag talán nem is kívánhat nagyobb feladatot egy ügynökség, mint éppen egy ekkora örökséggel rendelkező klienssel együtt dolgozni. Van múltja, jelene; van tehát, amihez visszanyúlni, amihez viszonyítani, és amiért a jövőképen dolgozni. Egyszerre felemelő és nyomasztó ennek a történetnek a részévé válni.

MISSZIÓ A kolozsvári Napsugár Kiadó számára egy olyan rebrandet álmodtunk meg, ami nem csupán a vizuális identitás felfrissítéséről szólt, hanem amely a lapok gyökereihez visszanyúlva letisztázza annak piaci helyzetét, működését, hangját és megjelenését a gyermekirodalmi lapok kategóriájában.

MEGOLDÁS A Napsugárban és a Szivárványban mindig is Erdély kortárs művészei, kultúránk meghatározó alakjai közöltek – munkánk során is az általuk teremtett írott és vizuális nyelvet tekintettük kiindulópontnak. Abban hiszünk, hogy minőségi kreatív munkáról akkor beszélhetünk, ha megértjük azokat a művészi döntéseket, amelyek a Napsugár Kiadó lapjainak arculatát a kezdetektől alakították. A legnagyobb hiba talán az lett volna, ha ettől az arculattól teljesen eltérünk; alakítani és frissíteni azonban lehet, sőt: időnként szükségszerű is. Ezt tekintettük feladatunknak.

EREDMÉNY Az igény arra, hogy ilyen gyermekirodalmi lapok létezzenek, már az 1956-os évben megszületett. 1957-ben létre is jött a Napsugár, és beköltözött az iskolákba, meg persze a gyerekek otthonaiba. Később aztán, noha a piaci változások folyamatosan alakították a lapok arculatát, a kreatívok egyszer sem tévesztették szem elől azt az örökséget, amivel ezek a lapok rendelkeznek. Ezt az örökséget tartottuk mi is kiemelten fontosnak – igazítva a 2020-as évek igényeihez. Ma, amikor a digitális térben – és nem csak – dübörgő vizuális zaj ennyire erős, papíralapú hordozókon dolgozni nem kis kihívás A zajból mégis kitűnni talán úgy lehetséges, ha kicsit visszahúzzuk az idézőjeles hangerőt, és letisztult formákkal, elrendezéssel, színekkel stb. próbálunk kiemelkedni.

A PROJEKT Amikor a Napsugár Kiadó vezetősége 2020-ban megkeresett minket, a következő évben megjelenő Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi folyóiratok lapterveinek felfrissítése volt az elsődleges cél. Olyan megjelenést akartak, amely a jelenben uralkodó hatalmas vizuális zajból kiragadja a lapokat, és visszahelyezi azokat a gyermekek könyvespolcaira.

A tanítókkal fenntartott folyamatos kapcsolatnak köszönhetően a kiadó első kézből értesül minden olyan változásról, amely a Napsugár és Szivárvány lapok kategóriájában történik. Ennek eredményeképpen azt láttuk, hogy a többi piaci szereplő az egyre színesebb, villogóbb kiadványokat helyezi előtérbe, ezeket azonban egymás mellé helyezve nehéz megkülönböztetni. Velük szemben a Napsugár Kiadó célja az volt, hogy a kiadványaik mint Erdély első gyermekirodalmi lapjai továbbra is igaz értéket képviseljenek, hasábjain kortárs művészek kapjanak helyet, nem utolsósorban pedig, hogy a gyermekek képzelőerejét a Napsugár és a Szivárvány folyamatosan gazdagítsa.

BRAND-STRATÉGIA Kiemelten fontos megérteni a lapok kategóriájának változásait. Miért vásárolnak többen egy ilyen típusú lapot? Esetleg miért nem vásárolják azt? Milyen tartalomtípusokat ajánlanak mások? Melyek azok a tartalmak, amelyek bár korábban megjelentek, mára vagy megszűntek, vagy csak alkalmanként jelennek meg.

Sok tényező befolyásolja egy ilyen lap működését, éppen ezért egy ekkora brand esetében a legfontosabb megismerni és megérteni a működési mechanizmusokat.
Ennek legjobb eszköze egy mélyreható felfedezési workshop volt.

A megtartott workshop során nemcsak a kiadó alapértékeit ismertük meg, hanem megvizsgáltuk a versenytársakat, a célcsoportot, a fogyasztói viselkedést stb. Ezt követően könnyebb volt stratégiában gondolkodni, hiszen a meghatározott célok elérése már tiszta volt: „Olyan lapot szeretnénk, amit a gyerekek örömmel olvasnak. Olyat, amely felkelti a kíváncsiságukat, fejleszti az ízlésüket meg a fantáziájukat, és megszeretteti velük az irodalmat.”

VIZUÁLIS IDENTITÁS A fenti tételmondat mindent meghatározott: vissza kell adni a folyóiratokat a művészeknek és a gyerekeknek. Minden vizuális sallangot el kell távolítani. Olyan szövegeknek, illusztrációknak kell helyet adni a Napsugárban és a Szivárványban, amelyek a megfogalmazott célunkat erősítik.

Megismerve a kategória vizuális nyelvi sajátosságait úgy döntöttünk, hogy a minimalizmus felé nyitunk. A sok minta, kitöltő effektus stb. helyett beszéljen az átláthatóság, a fehér alap. Erre bármi építhető, és ez megadja azt az eleganciát, amely az olyan típusú tartalmaknak jár, amelyeket a Napsugár Kiadó a lapjaiban megjelentet. Letisztult formák, átlátható struktúra, markáns vizuális kódok, sok-sok illusztráció, játékos szövegek, gyermekversek.

LAPTERV A meghatározott vizuális nyelv előrevetítette úgy a laptervek, mint a weboldal megjelenítését. A lapok esetében a jól átlátható struktúra sokat segített, hiszen így könnyen el tudtuk helyezni a szövegeket és az illusztrációkat. A fölösleges vizuális zajokat megszüntettük. A workshop során sikerült meghatározni azokat a vizuális kódokat, amelyeket használni akartunk: színek, formák, hangulatok, betűcsaládok stb.

A lapok megjelenésénél a fő hangsúlyt a nyitott terek kapták. Erre alapoztunk. Legyenek a lapok nyitottak, ne zárjuk be a látványt szegélyekkel, mintákkal, egyéb kitöltőelemekkel. Azért, hogy átláthatóbb legyen, mikor mit olvasunk éppen, a tartalmi struktúra is színkódokat kapott.

A teljes folyamat alatt nem veszítettük szem elől az 1960-as éveket sem, amikor a lapok oldalain kevés szöveg mellett sok-sok illusztráció kapott helyet. Rengeteg ötletet merítettünk a lapok létrejöttének idejéből.

WEBOLDAL A laptervek mellett a kiadó weboldala is megújult. A weboldal vizuális nyelve ugyanazokat az alapértékeket követi, amelyeket a fent említett részekben kiemeltünk: átlátható, letisztult, fogyasztóorientált. Nem az volt a cél, hogy megteremtsük a lapok webes változatát, inkább annak kiegészítését, amely a jövőben helyet ad minden olyan digitális tartalomnak, amely kéz a kézben jár a folyóiratokkal.

A kulcsszerepet Csipike és Kószabósza kapta az oldalon, ők kalauzolnak végig bennünket a különböző menüpontokon, segítenek eligazodni. A weboldal részben a klasszikus értelemben vett webes felület, részben a Napsugár-közösség találkozóhelye, hiszen itt válik majd elérhetővé minden olyan tartalom, amely a felnőttek számára fontos lehet is.